RESERVEER NU JE TAXI: 0476 52 86 51
Menu

Taxi info

Betaalmiddelen

U kan niet alleen cash betalen, wij aanvaarden ook onderstaande kaarten in al onze wagens:

Verloren voorwerpen

Bent u iets verloren in één van onze wagens? Dat kan. Alle verloren voorwerpen worden door ons bijgehouden en u kunt die altijd, na telefonisch contact, komen ophalen. We kunnen de verloren voorwerpen ook altijd tot bij u brengen, graag zelfs, maar hou er rekening mee dat u deze rit dient te betalen.

Aansprakelijkheid

Taxi Marco is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen door bijvoorbeeld files, pech of slecht weer die ertoe leiden dat u uw trein, bus of vlucht mist, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van onze kant. We behouden ons het recht voor om ritten te annuleren in geval van overmacht, zoals extreme verkeerschaos, weersomstandigheden of calamiteiten.

We streven ernaar dit te voorkomen, maar adviseren u voldoende tijd te nemen om vertragingen op te vangen. Onder overmacht vallen situaties die buiten onze schuld om ontstaan en niet voor onze rekening komen. Daarom is Taxi Marco niet verplicht tot schadevergoeding in dergelijke gevallen.

Schadevergoeding

In al onze wagens zijn er braakzakjes voorzien. U kan dit te allen tijde, tijdens de rit vragen aan de chauffeur in kwestie. Bij schade aan één van onze wagens door braken wordt er een schadevergoeding aangerekend van €150. De wagen moet nadien grondig worden gereinigd waardoor dit ons tijd kost en het risico lopen dat we volgende klanten moeten teleurstellen.

Politiereglement

Het koninklijk besluit van 2 april 1975 regelt een groot aantal zaken waaraan taxibedrijven en taxichauffeurs zich moeten aan houden. Een aantal bepalingen is belangrijk om weten, voor u als klant.

Politiemaatregelen voor de reizigers: Art. 18.
Het is verboden:

De veiligheid van de taxichauffeurs is zeer belangrijk, en ook de wetgever heeft de chauffeur een aantal mogelijkheden gegeven die, mits correct toegepast, drama’s kunnen voorkomen. Art 13.2.

De chauffeurs mogen:

De chauffeur moet niet de kortste, maar de snelste weg nemen, tenzij de klant er anders over beslist: Art. 14.1.
Behalve op aansluitend verzoek van de klant moet de chauffeur deze langs de snelste weg naar zijn bestemming brengen.

Voor een volledige taxiwetgeving verwijzen wij u graag naar http://www.gtl-taxi.be/.